De jaarrekeningen die u op deze pagina aantreft zijn de jaarrekeningen 2017 van de HSK en de PCOK, van voor de fusie naar de stichting PROHLES dus.

Jaarrekening voormalige stichting Hervormde Scholen Katwijk 2017

Jaarrekening voormalige stichting Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk 2017