De Taalklas is bedoeld voor leerlingen, uit groep 1 t/m 8 die de Nederlandse taal nog nauwelijks spreken (directe instromers/nieuwkomers) of die de Nederlandse taal al wel spreken, maar een achterstand hebben van minimaal één jaar.

WORDT AAN GEWERKT