Binnenkort kunt u hier een uitgebreide versie terugvinden m.b.t. onze visie.

Prohles is een zelfstandige organisatie die zich richt op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in Katwijk. Ruim 3.500 leerlingen bezoeken onze 12 basisscholen op 15 locaties en meer dan 310 medewerkers zijn dagelijks betrokken bij het lesgeven en mogelijk maken van goed onderwijs.

Er wordt gewerkt vanuit een duidelijk Christelijk levensovertuiging. We proberen niet alleen kennis, maar ook normen en waarden, respect en naastenliefde op bijbelse grondslag over te brengen. Toch staan onze scholen open voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging.