Prohles is een zelfstandige organisatie die zich richt op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in Katwijk. Ruim 3.500 leerlingen bezoeken onze 12 basisscholen op 15 locaties en meer dan 310 medewerkers zijn dagelijks betrokken bij het lesgeven en mogelijk maken van goed onderwijs.

Er wordt gewerkt vanuit een duidelijk Christelijk levensovertuiging. We proberen niet alleen kennis, maar ook normen en waarden, respect en naastenliefde op bijbelse grondslag over te brengen. Daarom staan onze scholen open voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging.

Lees ook ons koersplan voor de komende vier jaren omschreven in deze koersnotitie!