Waarom You Academy?

De You Academy is er voor leerlingen die al eerder toe zijn aan de middelbare school of juist wat meer tijd nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat leerlingen overal en altijd kunnen leren, dat het belangrijk is dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen en dat doen in een veilige en uitdagende omgeving. Stichting Prohles en Stichting Andreas College hebben daarom de handen inéén geslagen om dit onderwijs te kunnen realiseren en zo een vloeiende overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te creëren.


Onderwijsconcept

Op de You Academy werken we met een internationaal onderwijsconcept, IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit concept sluit aan bij het tienerbrein en zorgt ervoor dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en meer bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. Gedurende het jaar werken we met 4 thema's waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en waarbinnen aandacht wordt besteed aan internationalisering, burgerschap en moderne vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren 'leren', samenwerken en probleemoplossend vermogen.


Lees meer op: