Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de gang van zaken op een school, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de groepsleerkracht of degene die het probleem heeft veroorzaakt. Als de aard van het probleem zich daar niet voor leent of u komt niet tot een oplossing dan kan het probleem natuurlijk aan de directie van de school voorgelegd worden. Daarnaast is het goed om te weten dat er op elke school binnen onze stichting een teamlid als interne vertrouwenspersoon is aangewezen. Wie dit is vindt u terug op de website van de betreffende school.

Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Om ervoor te zorgen dat bepaalde klachten, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie of kindermishandeling, met extra zorgvuldigheid worden behandeld, heeft het bestuur ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze externe vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in t.o.v. het bestuur en de school.

Zijn gegevens zijn:

Mr. J. (Jaap) Haasnoot
J. v.d. Perkstraat 6 2223 BT Katwijk
mr.j.haasnoot@gmail.com
071 - 402 79 35

Mocht al het bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) worden benaderd:

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden
www.gcbo.nl
070 - 386 16 97
info@gcbo.nl


U kunt hier de uitgebreide klachtenregeling inclusief procedure inzien en downloaden.