Visie & Missie

Visie & Missie

Visie

Stichting Prohles is een stichting voor Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs, gesitueerd in Katwijk. Stichting Prohles wil een stichting zijn waar bezielde professionals leerlingen uitdagen om zelfbewuste en eigentijdse burgers met compassie met de medemens te worden die deel uitmaken van een gemeenschap. Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de zoon van God, hechten we waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf en de ander te zijn. Onderstaande statements representeren onze missie voor de komende jaren.

  • Wij hechten waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving
  • Wij zijn getuigen van ons Christelijk geloof
  • Wij staan voor eenheid in verscheidenheid
  • Wij staan open voor alle leerlingen en gedragen ons liefdevol naar hen
  • Wij staan voor wederzijds respect en acceptatie in de ontmoeting met de ander
  • Wij geven onze leerlingen en medewerkers graag het volle vertrouwen om hun talenten te exploreren eigen ontwikkeling en voor de wereld om hen heen
  • Wij stimuleren bij onze leerlingen een nieuwsgierige houding naar elkaar en naar hun omgeving
  • Wij zoeken naar mogelijkheden tot een prikkelende en uitdagende omgeving, ook/juist voor de wereld van morgen

Missie

De kernactiviteit van Stichting Prohles is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs. Onze scholen staan open voor alle leerlingen, ongeacht hun gezindte. In 2019 is een nieuw strategisch koersplan tot stand gekomen. Deze koersnotitie kent vier speerpunten, onder het gezamenlijke motto: "vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen". Kern van dit plan is dat scholen een grote mate van vrijheid krijgen bij de inrichting van hun onderwijs. Aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkelingen zoals die zijn beschreven in "curriculum.nu" en de vaardigheden voor de 21e eeuw. De vier speerpunten zijn: onderwijskwaliteit, ontwikkeling, netwerk en identiteit.

Lees meer over onze visie en missie in de koersnotitie.