Overzicht nieuws

Open! Maar wel met zorgen...

17 januari 2022
10 januari mochten we gelukkig weer fysiek onderwijs geven aan de kinderen!
Lees meer

Bovenschoolse plusklas wordt Next Level!

13 januari 2022
De bovenschoolse plusklas gaat vanaf 2022 verder onder de naam "Next Level"!
Lees meer

Nieuw jaar, nieuw jasje!

13 januari 2022
We zijn het jaar fris begonnen! Ons nieuwe personeels- en salarissysteem Ún onze nieuwe website...
Lees meer

Studiebijeenkomsten

14 oktober 2021
Vanaf september kunnen er gelukkig weer steeds meer fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Er staan...
Lees meer

2,25% loonstijging

14 oktober 2021
De werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2021 voor het...
Lees meer

Online leren via de Prohles Academie

14 oktober 2021
Het schooljaar is alweer een paar weken onderweg en de bekendheid van onze eigen online...
Lees meer